• HORARI
 • Apertura (Dilluns a Divendres)
  MATI de 9h a 13h
  TARDA de 15 a 20h

 • C/ La Font,s/n. cantonada C/Rentadors, 30 , 17230 Palamos (Girona)
  T: 972.31.62.86

 • HORARI
 • Apertura (Dilluns a Divendres)
  MATI de 9h a 13h
  TARDA de 15 a 20h

 • C/ La Font,s/n. cantonada C/Rentadors, 30 , 17230 Palamos (Girona)
  T: 972.31.62.86

CADA QUANT S'HAN DE CANVIAR LES PASTILLES DE FRE?

La durada de les pastilles de fre depèn de factors com ara l'estat dels discos de fre, la duresa del material de la pastilla, l'ús que es faci del sistema de frens, etc., però per norma general unes pastilles estàndard poden durar d'uns 25.000 a uns 30.000 km. Si es tracta de pastilles toves la durada serà molt inferior.

És aconsellable, per tant, realitzar revisions cada 20.000 km o cada 6 mesos. En qualsevol cas les pastilles s'han de canviar sempre que presentin esquerdes, despreniments, deformacions o el seu gruix estigui per sota dels 3 mm.

Allargar la vida de les pastilles, a més de suposar un risc per a la seva seguretat, pot provocar el ratllat dels discos per fricció al entrar en contacte l'acer de la pastilla amb el disc, reduint dràsticament l'efectivitat de la frenada.